گزارش جلسه 25/5/2014

با حضور : سیاوش اصلانی – مسعود شهشهانی – علی فتحی – میثاق جوادپور

 

دستور جلسه :

·         تقسیم وظایف شورای مرکزی

·         برنامه ریزی جلسات انجمن

·         برنامه ریزی پروژه تئاتر, تبلیغات و فروش پوستر

·         پخش بازی های جام جهانی به صورت مشترک با پلی تکنینک

·         تعریف مسولیت های شورای مرکزی

 

مصوبات :

ü      پیگیری پروژه ها و فعالیت های انجمن در حوزه ی مسولیت های دبیر قرار گرفت. در شرایط فوریتی دبیر میتواند تصمیم گیری کند.

ü      گروه شورای هم اندیشی در فیسبوک در صورت امکان به انجمن منتقل شود.

ü      مسولیت هماهنگی جلسات به عهده معاون دبیر است.

ü      مسعود مسئول روابط عمومی و دبیرخانه شد.

ü      علی فتحی مسئول تبلیغات انجمن شد.

ü      سیاوش مسئول دبیر انجمن را عهده دار شد.

ü      میثاق عهده دار مسئولیت معاون دبیر شد.

ü      میثاق مسئولیت پیدا کردن مکان برای پخش بازی جام جهانی را عهده دار شد.مسعود مسولیت امور فنی پخش بازی را عهده دار شد.

ü      پخش بازی جام جهانی به صورت مشترک با پلی تکنیک باشد.

ü      50 عدد بلیط رایگان به انجمن پلی تکنیک برای اختصاص به دانشجویانی که در همای شرکت کرده اند داده شود.

ü      قیمت بلیط 5و 8 یورو برای خانواده و دانشجویان باشد.

ü      برای بچه های تئاتر سینما و دمس رایگان باشد.