گزارش جلسه 2/6/2014

با حضور : سیاوش اصلانی – علی فتحی – میثاق جوادپور

 

دستور جلسه :

·         بررسی مسائل مربوط به تبلیغات

 

·         بررسی مسائل مربوط به برگزاری بازی جام جهانی 

مصوبات :

ü      تعدادی پوستر برای تبلیغات در نظر گرفته شد.

ü      تبلیغات 5 یورویی در فیسبوک در نظر گرفته شد.

ü      تکمیل لیست اسامی و تلفن ایرانیان تورین.

ü      بررسی برگزاری تعدادی از مسابقات جام جهانی در سالن خوابگاه الیمپیا.

 

ü      بررسی برگزاری برنامه های جام جهانی به صورت مشترک با پلی تکنیک.