گزارش جلسه 8/6/2014

با حضور : سیاوش اصلانی – علی فتحی – میثاق جوادپور

 

دستور جلسه :

·         بررسی مسائل مربوط به برنامه تئاتر ( هزینه ها و هدیه )

مصوبات و گزارشات :

ü      تمامی مسائل مالی بررسی شد و تسویه شد و مبلغ 265.4 درآمد خالص داشت.

ü      مبلغ 170 یورو به عنوان هدیه برای هادی کیکاووسی,شبنم میری و کیما فلاحت گر در نظر گرفته شد.