گزارش جلسه 18/7/2014

با حظور : سیاوش اصلانی – مسعود شهشهانی – ساقی زواره– میثاق جوادپور

 

دستور جلسه :

·         تحویل مدارک و پول

·         بررسی گواهی نامه

·         تشکیل جلسه مشترک با politecnic

·         بررسی و امکان سنجی برنامه های بلند مدت

 

مصوبات :

ü      مبلغ ۶۶۰ یورو از آقای نخل احمدی ( مسول مالی پیشین ) به آقای مسعود شهشهانی (مسول فعلی ) تحویل داده شد.

ü      تحویل کلیه اسناد و صورت جلسات از آقای نخل احمدی به مسعود شهشهانی

ü      ارسال یک نسخه از امضاهای جمع آوری شده به به سازمان های مربوطه توسط سیاوش

ü      فرستادن ایمیل به سایر انجمن ها جهت امضای معادل سازی گواهینامه

ü      سیاوش اجازه تصمیم گیری در تمام زمینه ها در فاصله زمانی ماه آگوست و سپتامبر را دارد ( در صورت عدم امکان برقراری تماس ) .

ü      تشکیل برنامه برای دانشجویان ورودی جدید

ü      میثاق مسولیت امور مالی و دبیر خانه را به عهده گرفت .