گزارش جلسه 2014/11/26

 

این جلسه به صورت آنلاین با دستور جلسه ی "بررسی و تصمیم گیری در مورد بندهای ارایه شده در نشست مشترک با انجمن دانشجویان پلی تکنیک" برگزار شد.

در نتیجه ی این جلسه، بندهای ارایه شده در نشست ی مذکور (ر.ج. گزارش جلسه ی پیشین) مورد تصویب شورای مرکزی قرار گرفت.

همچنین مصوب شد که مبلغ 400 یورو از صندوق انجمن، به عنوان تنخواه به آقای فتحی، جهت پرداخت هزینه های جشن یلدا سپرده شود.