گزارش جلسه مجمع عمومی 2015/12/13

 

مجمع عمومی انجمن ایرانیان تورینو، در تاریخ 2015/12/13، در محل فرهنگسرای Casa del Quartiere di San Salvario، با حضور 25 نفر از اعضای انجمن و همچنین مهمانان غیرعضو تشکیل شد.

در ابتدا خلاصه ای از فعالیت های انجمن در دوره ی پیشین ارایه شد. سپس رویکرد آتی آن در دوره ی پیش رو، و نیاز به تقویت روابط با دیگر نهادها از جمله سازمان های دولتی و انجمن های دیگر به عنوان یک اولویت مهم مطرح شدند.

در این جلسه، پیگیری درخواست تبدیل گواهینامه ی رانندگی ایرانیان، به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های صنفی انجمن و راهکارهای اقدامات موثرتر مورد بحث قرار گرفت. از نتایج این گفتگو تاکید بر پیگیری درخواست از مراجع دولتی ایران به صورت موازی با پیگیری آن از دولت ایتالیا بود.

همکاری مستمر این انجمن با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین در پروژه های مشترک، از جمله کتابخانه ی ایرانیان و برگزاری جشن نوروز مورد تاکید اعضا قرار گرفت. همچنین، انتخاب دوشنبه ی اول هر ماه از سوی انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین، برای تشکیل جلسات مشترک و تقویت بیش از پیش روابط دو انجمن مورد استقبال واقع شد.

در این جلسه، با برگزاری انتخابات شورای مرکزی، افراد زیر برای فعالیت در شورای مرکزی این دوره انتخاب شدند:

کسرای چلبی، سیاوش اصلانی، سهراب قدیانی، کتی زرگر، سمیه صرفجو،

اعضای علی البدل: ساقی زواره و علی برگریزان.