در سال جاری قانون جدیدی در ایتالیا به اجرا گذاشته شده است که هزینه ی آبونمان تلویزیون Rai را با قبض برق یکپارچه می کند.  به عبارت دیگر مبلغ آبونمان سالیانه ی این تلویزیون (113.5 یورو) به صورت پیش فرض به همه ی قبوض برق افزوده می شود. با این حال برای کسانی که دارای دستگاه گیرنده ی تلویزیون در خانه نیستند، راهکار قانونی ای وجود دارد تا از پرداخت این مبلغ معاف شوند.

 برای این منظور، شخصی که اشتراک برق به نام او ثبت شده است، باید اظهارنامه ای را که سازمان درآمدها (Agenzia delle Entrate) در ماه آوریل امسال منتشر کرده پر کند و اعلام نماید که در خانه، دارای "دستگاه گیرنده ی امواج تلویزیونی" نیست. پر کردن و ثبت این اظهارنامه از دو راه امکان پذیر است:

 1.      پر کردن و ثبت فرم آنلاین در پورتال وزارت داخله

 مهلت اولیه ی ثبت فرم آنلاین تا 10 ام ماه می بوده، که در حال حاضر تا 16 ام همین ماه (maggio 10) تمدید شده است.

 ثبت فرم آنلاین از طریق سامانه ی "Fisconlineیا Entratel" و با داشتن حساب کاربری در پورتال سازمان درآمدها، به صورت رایگان، امکان پذیر است.

 برای ساخت حساب کاربری یک PIN مورد نیاز است. دریافت این PIN با ارایه ی کارت شناسایی و تنها در چند دقیقه با مراجعه ی حضوری به شعبه ی سازمان درآمدها واقع در آدرس زیر ممکن است:

 Agenzia delle Entrate - Corso Bolzano, 30, 10121 Torino

 خاطرنشان می سازد که با این حساب کاربری می توانید بسیاری از نیازهای اداری-مالیاتی دیگر خود (از جمله ثبت فرم 730) را، مستقل از اداره ی CAF به انجام رسانید.

 دانلود راهنمای پر کردن فرم آنلاین (به زبان فارسی): HowToRai.pdf

 2.      پر کردن فرم کاغذی و ارسال آن توسط پست سفارشی

 مهلت اولیه ی ارسال اظهارنامه ی کتبی تا 30 ام ماه آوریل بوده، که در حال حاضر تا 16 ام ماه می (maggio 10) تمدید شده است.

 فرم پر شده باید به همراه یک کپی از مدرک شناسایی، توسط سرویس پست سفارشی -servizio postale in plico raccomandato senza busta – تا تاریخ نامبرده به آدرس زیر ارسال شود:

 Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino

 

 دانلود فرم اظهارنامه:DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO

 لازم به ذکر است که قسمت های مختلف این فرم تقریبا با فرم آنلاین معادل است. از این رو برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پر کردن آن، می توانید به راهنمای فارسی موجود در بند 1، و همچنین لینک های زیر (به زبان ایتالیای) مراجعه نمایید.

 

اطلاعات تکمیلی 1(به زبان فارسی): اطلاعات تکمیلی (1) درباره آبونمان تلویزیون

دانلود راهنمای کامل تر (به زبان ایتالیایی): ISTRUZIONI

اطلاعات بیشتر(به زبان ایتالیایی): CANONE TV ORDINARIO

سوالات متدوال (به زبان ایتالیایی):FAQ

اطلاعیه ی تمدید مهلت تا 16 ام ماه می (به زبان ایتالیایی):C’è tempo fino al 16 maggio