اساس‌نامه انجمن ایرانیان تورینو - نسخه 1.1

2014/01/18

 

ماده ۱ – مشخصات

انجمن ایرانیان تورینو ، یک نهاد فرهنگی و اجتماعی و صنفی هست که بر اساس قوانین کشور ایتالیا، تحت عنوان «انجمن ایرانیان تورینو» تاسیس می گردد. در این اساسنامه به اختصار « انجمن» نامیده می شود.

 

ماده ۲ – اهداف

هدف از تاسیس انجمن، انجام فعالیت‌های منظم و قانونمند و مؤثر فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و صنفی است که به منظور توانمندسازی ایرانیان تورینو صورت می پذیرد . انجمن، به قوانین کشور ایتالیا التزام داشته و آن‌ها را رعایت می کند. انجمن، با سازمان‌های و ارگان‌های قانونی، در جهت بهبود اوضاع اجتماعی و فرهنگی و صنفی عموم ایرانیان همکاری می کند.

 

ماده ۳ – دفتر مرکزی

دفتر مرکزی انجمن، در شهر تورینو می باشد. و انتقال آن به مکان‌های دیگر با تصمیم هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی بلا اشکال است.

 

ماده ۴ – اعضا

تمامی‌ ایرانیان فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و باور‌های مذهبی‌ آنان، که برگه‌ عضویت انجمن را پر کرده‌اند، به شرط پذیرش اساس‌نامه عضو این مجموعه به شمار می‌آیند

 

ماده ۵ – ارکان

(۱)شورای مؤسسان: دربر گیرنده افرادی می باشد که این انجمن را بنیان گذاری کرده اند

(۲)شورای مرکزی ( هیات مدیره): کسانی هستند که ‌از طرف مجمع عمومی به عنوان مسوولان اجرایی و کارگزاران اداری انجمن انتخاب می شوند

(۳)مجمع عمومی: دربر گیرنده تمامی اعضای انجمن است و به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری شناخته می شود

(۴)شورای بازرسان: این شورا، وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات داخلی مجموعه را عهده دار است

 

ماده ۶ – لغو عضویت

عضویت اشخاص به علل و دلایل زیر، ملغی می شود

(۱)استعفا

(۲)فوت

(۳)به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی انجمن

 

 

ماده ۷ – منابع مالی

منابع مالی جامعه به شرح ذیل است

(۱)کمک‌های دولتی منطقه‌ای و شهرداری

(۲)کمک‌ها و هدایای مردمی و سایر نهادها

(۳) خدمات انجمن

 

ماده ۸ – اعضای شورای مرکزی (هیات مدیره)

اداره انجمن با شورای مرکزی می باشد. این شورا برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی با رای گیری مخفی انتخاب می شود. اعضای شورای مرکزی انجمن به شرح زیر است

(۱)دبیر

(۲)معاون یا معاونان دبیر

(۳)منشی یا منشیان

(۴)مسوول امور مالی

(۵)مسوول روابط عمومی

(۶)رابط‌های کارگروه‌ها

در صورت غیبت برخی از اعضای شورای مرکزی، هیات مدیره می تواند عضو یا اعضای موقت را جایگزین کند

هیات مدیره موظف است در اولین نشست عمومی انجمن، موضوع را به اعضا اطلاع دهد تا افراد جدید توسط مجمع انتخاب شوند. مدت ماموریت اعضای جدید با پایان دوره شورای مرکزی، پایان می یابد. دبیر نمی تواند بصورت همزمان، مسوول امور مالی انجمن نیز باشد.

 

ماده ۹ – جلسات شورای مرکزی (هیات مدیره)

حداقل هر ماه یکبار هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد. در صورت نیاز به تقاضای دبیر یا یک چهارم اعضای شورای مرکزی جلسات بیشتری تشکیل می شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می شود. غیبت ٰبدون هماهنگی و غیرموجه متوالی سه جلسه هر یک از اعضا به عنوان استعفا تلقی می شود

 

ماده ۱۰ – جلسه عادی مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی، در هر سال دو بار تشکیل می شود. جلسه عمومی و عادی مجمع، هر سال باید حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ برگزاری به اطلاع اعضا رسانیده شود و زمان و مکان اجلاس و موضوع یا موضوعات اجلاس به صورت کتبی و یا به هر شکل مورد اطمینان به تک تک اعضا اعلام گردد. دبیر انجمن با حضور هیات مدیره، ریاست مجمع را بعهده می گیرد.

در جلسه مجمع فقط موضوعات ذیل بررسی می شود

(۱)هیات مدیره موظف است گزارش سالانه فعالیت‌ها و هزینه‌ها و بیلان کار را به مجمع عمومی ارایه کند و مقررات عمومی و کلی مانند تصحیح و تغییر اساسنامه را به تصویب مجمع عمومی برساند

(۲)مسوول امور مالی، گزارش مالی سالیانه را برای تصویب به اطلاع مجمع می رساند پس از بررسی گزارش موضوع جلسه، اعضای هیات مدیره جدید با رای مخفی مجمع برای مدت یکسال انتخاب می شوند دبیر تحت نظر هیات مدیره مسوول امور اجرایی و توسعه و گسترش انجمن و شعبات و فعالیت‌های آن می باشد

 

ماده ۱۱ – مجمع عمومی فوق العاده

در صورت ضرورت، جلسه مجمع عمومی فوق العاده با درخواست دبیر یا یک سوم اعضای شورای مرکزی در هر زمانی به صورت فوق العاده قابل تشکیل است.

 

ماده ۱۲ – آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی توسط هیات مدیره نوشته می شود و برای تصویب به مجمع عمومی ارایه می شود. آیین نامه برای قانومند کردن کلیه مواردی هست که در این اساسنامه مذکور نشده و جهت فعالیت انجمن مورد نیاز هست مخصوصا مقررات داخلی که مورد نیاز می باشد.

 

ماده ۱۳– انحلال انجمن

تنها با تصمیم چهار پنجم اعضای شرکت کننده در اجلاس مجمع عمومی، قابل انحلال است. در صورت انحلال، کلیه دارایی‌های انجمن، طبق ماده ۹ قانون اول ژوییه ۱۹۰۱ و بخشنامه ۱۶ اوت ۱۹۰۱ فردی به عنوان مدیر تصفیه حساب تعیین شده .و اموال باقیمانده به یک موسسه مشابه یا موسسات خیریه داده می شود.